hjerte

Vejledning til navneændring

Der opstår ofte mange spørgsmål i forbindelse med en navneændring, hvorfor jeg her har samlet lidt information om gældende regler og procedurer, når du skal vælge og registrere dit nye navn.

Det bliver mere og mere almindeligt, at have unikke navne i Danmark, men der er regler, som du skal være opmærksom på.

Når du får udarbejdet et harmonisk numeroskop hos din numerolog, som støtter op om din essens, kan det være forskelligt fra person til person om du ender op med at have 2, 3, 4 eller flere navne i dit numeroskop. Din numerolog vil forklare om de forskellige navnevibrationer og fortælle dig i hvilken rækkefølge de skal stå.

Hvis du i forbindelse med din numerologisk navneskiftesession har ønsker til navne, f.eks. slægtsnavne, så forelæg det for din numerolog, som vil undersøge, om navnet vibrationsmæssigt harmonerer i dit personlige numeroskop. Somme tider kan det lade sig gøre, andre gange ikke, men sørg for, at få dine ønsker med i din session, så du kan få det afklaret. Nogle gange må et navn slippes som følge af et numerologisk navneskift.

Nedenfor kan du læse lidt om regler for valg af navne, hvordan du søger om navneændring og hvad du skal være opmærksom på:

Fornavn

Reglerne er, at alle personer i Danmark skal have minimum ét fornavn inden de er fyldt seks måneder. Du kan vælge mellem pige-, drenge- og unisex-navne. En dreng ikke få et pigenavn og en pige kan ikke få et drengenavn. Det er tilladt at have flere fornavne ligesom det er tilladt at have flere mellemnavne.

Du kan selv vælge, hvad dit fornavn skal være ud fra den navneliste med godkendte fornavne, som du får udleveret fra din numerolog, med den vibration, som harmonerer i dit numeroskop, som du har fået forelagt til din navneskiftesession. 

Det er muligt at sætte to godkendte fornavne sammen med en bindestreg, f.eks. Anne-Elisabeth eller Jacob-Tobias. Er der ikke bindestreg imellem navnene, er det selvstændige navne. Numerologisk har bindestregen ingen betydning, men hvert navn har hver sin vibration.

Du kan også skabe dit eget fornavn. Brug en navneberegner, så du rammer den korrekte vibration eller få hjælp af din numerolog. Der er i princippet ikke nogen begrænsning på antallet af fornavne, men der findes regler for, hvad du må hedde eller kalde dit barn. Som hovedregel må du ikke vælge et navn, der kan være upassende eller kan vække anstød (f.eks. Tissemarie, Anus, Ikea ).

Hvis det fornavn, du ønsker, ikke står på listen over godkendte fornavne, kan du ansøge om at få det godkendt. Det gør du i forbindelse med din ansøgning på borger.dk, hvor du bliver bedt om at begrunde, hvorfor du ønsker et ikke godkendt fornavn.

Mellemnavn

Det er tilladt at have flere mellemnavne ligesom det er tilladt at have flere fornavne.

Som mellemnavn kan du både vælge navne fra listen over godkendte fornavne og listen over de frie efternavne, som du ligeledes får udleveret fra din numerolog med den vibration, som harmonerer i dit numeroskop. 

Det er tilladt at tage et mellemnavn, der har en slægtsmæssig eller lignende tilknytning til dig.

Efternavn

Det er kun muligt at have ét efternavn. Der er nogle regler i forhold til, hvilket efternavn du må bære.

De efternavne, der bæres af mere end 2000 personer i DK er tilgængelige for alle og kaldes de frie efternavne. Du kan derfor frit vælge et af dem, når du søger om navneændring.  Din numerolog vil udlevere en liste til dig med de frie efternavne, med den korrekte vibration i dit numeroskop, som du kan vælge imellem.

De efternavne, der bæres af under 2000 personer i DK, kan ikke frit vælges. 

Hvis du ønsker at tage din ægtefælles ellers samlevers mellem- eller efternavn, kræver det et samtykke fra vedkommende. Hvis I er samlevende skal I dog have boet sammen i mindst to år eller have et fællesbarn under 18 år, som har eller skal have det givne navn. Ønsker du din stedmors, stedfars, plejemors eller plejefars mellem- eller efternavn, kræver det også et samtykke fra vedkommende. Er navnet ikke i familien, kan du kun få navnet, hvis du søger skriftlig tilladelse fra alle personer over 12 år, bosiddende i Danmark, der bærer navnet som efternavn. De skal alle skrive under på en samtykkeerklæring. 

Du kan tage et mellemnavn som efternavn, som kommer fra din slægt i lige linje tilbage til og med tipoldeforældre. Navnet skal være et slægtsnavn, for at kunne tages som efternavn.

Hvis du ønsker dit nuværende eller et tidligere mellemnavn som efternavn, kan du godt få det, også hvis navnet er beskyttet. Beskyttelsen er underordnet, når navnet er i familien. 

Det er muligt at forbinde to efternavne med en bindestreg og på den måde bliver det til ét efternavn – ligesom et efternavn der er forbundet med en bindestreg, altså hvor der er to navne, kan splittes, så det kun er det ene navn, der bevares som efternavn.

Hvis du ikke kan forlige dig med at tage et af de frie efternavne som dit, så har du mulighed for at skabe dit eget jf. den frie navnelov. Vær opmærksom på, at dit nye efternavn får den rigtige numerologiske vibration, som du har fået at vide ved din numerolog. Hvis du ønsker at få et nyt efternavn, der endnu ikke bæres af nogle personer i Danmark, kan du søge om at få det godkendt.

Ønsker du at tage et nydannet efternavn, som ingen andre bærer i Danmark, kan du søge om at få efternavnet godkendt. Vær opmærksom på: Hvis du kombinerer to godkendte efternavne med en bindestreg, er det et dobbelt efternavn – ikke et nydannet efternavn.

Inden du sender din ansøgning ind, så er det en god idé at tjekke, at det reelt er et nyt navn du har fundet på. Det gør du på danmarks statistiks hjemmeside. Tjek også gerne nærliggende stavninger. For at et nyt efternavn kan godkendes, skal det være helt nyt.

Slægtsnavne

Ved navneændring har du adkomst til slægtsnavne tilbage til dine tipoldeforældre, også giftenavne og slægtsnavne, der er beskyttede. Denne tilknytning skal være i lige linje opad: Forældre til og med tipoldeforældre. Du kan ikke tage et efternavn efter f.eks. en onkel eller en søskende til en bedsteforælder, da det ikke er i lige linje. Du kan heller ikke tage et efternavn fra dine børn.

Godkendelse af nydannet navn

Hvis du i samarbejde med din numerolog finder et fornavn eller efternavn du ønsker og som passer vibrationsmæssigt, men som ikke står på listen over godkendte fornavne eller listen over frie efternavne, så kan du søge om at få navnet godkendt. Det sker helt automatisk, når du ansøger om navneændring. Hvis din ansøgning skal behandles af Familieretshuset, f.eks. ved godkendelse af et nyt for- eller efternavn sender sognet din ansøgning videre til Familieretshuset og de træffer afgørelse i sagen. De kontakter dig, når sagen er behandlet og du skal ikke gøre mere – der er dog ofte en ventetid på 4-12 uger.

Regler for navne, som kan godkendes

Der er regler for, hvilke navne, der kan godkendes; det kan du læse om i Navneloven §6 og i Navnevejledningen afsnit 3.16

> Find henvisning til Bekendtgørelse af navneloven
> Find henvisning til Vejledning om navne

Du kan læse mere om regler for-, mellem og efternavne her. 

Sådan laver du en navneændring

For at ændre dit fornavn, mellemnavn og/eller efternavn kræver det, at du sender en online ansøgning på borger.dk ved at logge ind med dit NemID. (eller tryk her for direkte link)

Det koster et administrationsgebyr på 585,66 dkr (2024) at sende en ansøgning om navneændring og du kan betale med betalingskort online eller girokort via din netbank. 

Din ansøgning om navneændring behandles i sognet, hvor du er født og navneændringen meddeles efterfølgende automatisk til CPR/Folkeregistret.

Du kan her finde vejledning til hvordan du udfylder ansøgningen med NemID/MitID.

Hvem skal jeg give besked om min navneændring?

Når du ændrer dit navn sendes oplysningen automatisk til CPR/Folkeregistret. 

Du skal dog selv oplyse banker, forsikringsselskaber, arbejdsgiver, uddannelsesinstitutioner, foreninger, evt. udlejer og lignende om dit nye navn.

Hvad med mit pas, kørekort og sundhedskort ved navneændring?

Der er ikke noget lovmæssigt krav om, at du skal have et nyt kørekort eller pas i forbindelse med navneændring. De er begge gyldige indtil udløbsdatoen. 

Dog skal du være opmærksom på, at du i nogle tilfælde skal oplyse dit gamle navn, selvom du ikke længere hedder det. Dette gælder f.eks. hvis du køber en flybillet. Det navn, der står på din flybillet skal være identisk med det navn, der står i dit pas. 

Når du ændrer navn, er det ikke lovpligtigt, at du skal ansøge om nyt kørekort, men det er muligt at ansøge om et duplikatkørekort med det nye navn. Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort du har, blot med dit nye navn. Du kan ansøge om et duplikatkørekort ved din kommune.

Dit sundhedskort (gult sygesikringsbevis) skal derimod udskiftes, når du skifter navn. Du kan søge om nyt sundhedskort på borger.dk og det koster et lille gebyr på 225, – kr (2024).

Har du brug for mere hjælp og vejledning?

Du kan kontakte personregisterføreren i dit bopælssogn eller i din kommune, som kan vejlede dig både om navneregler og om, hvordan du skal ansøge om navneændring.