hjerte

Forstå numerologiens begreber

Hvad betyder det?

Hvad er en grundenergi?

Du finder din grundenergi ved at finde tværsummen af den dato, hvor du er født. Der findes 9 forskellige grundenergier, fordi der findes 9 tal. De 9 tal har hver deres vibration. Du kan være født som en 1’er, en 2’er, en 3’er, en 4’er, en 5’er, en 6’er, en 7’er, en 8’er eller en 9’er. Der er ingen af disse 9 grundenergier/vibrationer, som er bedre end andre, de er blot forskellige. 

Er du f.eks. født den 2. i måneden er du en 2’er i grundenergi, er du født den 17. er du en 8’er i grundenergi, da 1+7= 8. Er du født den 24. er du en 6’er i grundenergi, da 2+4 = 6 osv. 

Den dag vi er født på, har således en vibration. Vibration fortæller noget om, hvad du er kommet herned for at lære i dette liv og din grundenergi er din mest grundlæggende essens. Den fortæller om din personlighed, dine karaktertræk, den du er ligesom den fortæller om dit numerologisk livsformål og dine livslektioner.

Det er meget forskelligt hvordan man oplever sin grundvibration. Har man et meget ubalanceret numeroskop vil man opleve flere af de negative sider af energien. Har man derimod et rent og harmonisk numeroskop, så fremelsker man de positive sider, fordi energien er støttet optimalt. 

Grundenergien vil også være mere eller mindre dominerende, alt efter hvilke navneenergier vi har med os, og hvilke energier vi ellers har i vores fødselsdato og dermed vores essens. 

De øvrige energier som vi har med os, påvirker hvordan vi oplever vores grundvibration kommer til udtryk, og derfor vil det altid være individuelt hvilke temaer, der fylder mest. 

Grundvibrationen er altså en del af din personlighed, men den er kun en brik i et større sammenspil af energier. Er man født på en tocifret dato, er man desuden under påvirkning af det sammensatte tals vibration og ikke kun summen af datoen. 

Grundenergien er det vigtigste tal at kende numerologisk. Det er grundenergien der er afgørende for hvilket numeroskop du kan få til en numerologisk navnesession og dermed er det grundenergien, som er afgørende for hvilke navneenergier, der helt grundlæggende harmonerer med dig. 

Hvad er en månedsenergi?

Din månedsenergi har en påvirkning samt et livsformål og livslektion, men det er en forholdsvis generel energi. Foruden månedsenergien påvirkes du af andre energier der relateres til måneden, bl.a. dit astrologiske stjernetegn, hvilket fortæller om den månedsvibration der var til stede på fødselstidspunktet.

Hvad er en årsenergi?

Årsenergien fortæller om vibrationen i det år, hvor du blev født. Det er en energi, der påvirker personligheden med sit vibrationsmæssige aftryk, ligesom dagsenergien, men dog i mindre grad end dagsenergien fordi energien er spredt ud over et helt år. 

Årsenergien, er altid sekundær til grundenergien. 

Hos nogle kommer årsenergien ikke så meget til udtryk udadtil, men mærkes mere indadtil, f.eks. som en side af sin personlighed, som man holder for sig selv. Nogle gange mærkes årsvibrationen mest markant, hvis din årsenergi er en vibration, som er i stor kontrast til din grundenergi.

Når du skal udregne din årsenergi er det udelukkende året, som du er født i, som vi kigger på. 

Er du f.eks. født i 1968 skal du lægge tallene sammen: 1+9+6+8 = 24 = 2 + 4 = 6. Du er dermed en 6’er i din årsenergi. 

Årsenergien fortæller også om et livsformål og en livslektion.

Hvad betyder numerologisk essens?

Det er alle vibrationerne, alle tallene som kan udledes fra din fødselsdato, der tilsammen udgør din numerologiske essens og er et udtryk for, hvem du dybest set er. Den numerologiske essens er kompleks og er samspillet og dynamikken mellem flere talvibrationer, grundenergi, måneds- og årsenergi samt skæbne, livsformål og livslektioner.

Energierne i dit navn påvirker udtrykket af din essens.

Din numerologiske essens består af de vibrationer du er født ind i, som ikke kan ændres. Der er altid en dybere mening med, at vi har valgt at komme herned som en bestemt grundenergi i et bestemt år.

Hvad er et numerologisk livsformål?

Din personlige grundenergi kommer med et budskab omkring dit livsformål. Der findes 9 forskellige livsformål, fordi der findes 9 tal. 

Livsformålet fortæller om, hvad du har sat dig for at mestre i dette liv, hvad der stiller dig tilfreds og hvad du skal bevæge dig imod. En mestring af livsformålet handler konkret om at bringe dine handlinger i overensstemmelse med livsformålet. 

Man kan have flere livsformål gemt i sin numerologiske essens. Det livsformål, som ligger i din grundenergi er det vigtigste, det som ligger i årsenergien har sekundær betydning. 

Hvad betyder numerologiske livslektioner?

Der findes 31 forskellige numerologiske livslektioner i numerologien. Der findes 9 grundlæggende livslektioner som spiller tæt sammen med livsformålet i de 9 enkelte grundtal. Herudover findes der 22 supplerende livslektioner.

De numerologiske livslektioner fremkommer i forbindelse med den numerologiske essens, som findes via din fødselsdato. Det er forskelligt, hvor mange livslektioner den enkelte har med sig og det er hverken bedre eller dårligere, om man har få eller mange i sin fødselsdato.

At få bevidsthed om hvad dine lektioner overordnet handler om, gør det lettere at arbejde med dem og en livslektion kan derfor gå fra at være en lektion til at være en kraftfuld ressource, som hjælper dig med at manifestere det liv, som du ønsker. 

En livslektion mærker man særligt i perioder i livet, hvor man er i vækst/udvikling og det er ofte sådan, at når dit livsformål skal vækste, så kan du opleve, at din livslektion “larmer”,  hvilket blot er en indikation på, at du er i udvikling. 

Hvad er et numeroskop?

Den numerologiske diamant, numeroskopet, er numerologiens mest kraftfulde redskab. 

Et numeroskop består af din grundenergi og dine navne, der ligesom alt andet i verden har en vibration. 

Din numerolog laver en udregning at tallene og derefter en tolkning ud fra tallenes samspil. Dit individuelle numeroskop fortæller om din skæbne, livsomstændigheder, dine udfordringer, relationer og meget mere. 

Hvad er årstalsrækker?

Årstalsrækker er en numerologisk prognose baseret på samspillet mellem tallene i din fødselsdag og dine navne, hvor man kan “kigge” ind i fremtiden (eller fortiden).

Årstalsrækkerne viser forskellige personlige energipåvirkninger du gennemlever et givent år. Vi kan dog ikke se specifikke hændelser, men mere få en fornemmelse af de overordnede temaer og energier, som kan udspille sig i perioderne. Der er altid både potentialer og udfordringer at aflæse i årstalsrækkerne.

Når man kender temaerne i sine årstalsrækker, og dermed kan gå med flowet i energipåvirkningerne, jo bedre kan man udnytte dem til sin fordel.