hjerte

Lemuria

Introduktion til den smukke Lemuria-energi og min livstilgang

Lemuria-energien refererer til den spirituelle og harmoniske energi, der siges at være knyttet til det mytiske kontinent Lemuria. Lemuria er kendt for sin dybe spirituelle visdom og forbindelse til jorden. Lemuria er et symbol på fred, harmoni og forståelse og en kilde til inspiration for personlig og spirituel udvikling.

Lemuria-energien symboliserer kærlighed, harmoni og forbindelse. Det er en energi, som inviterer os til at vende tilbage til vores kerne og genopdage vores sande selv. Lemuria-energien opfordrer os til at leve i fred med os selv, hinanden og vores planet.

Det er smuk energi, som indbefatter lethed, kærlighed, accept, taknemmelighed og tillid. At leve i harmoni fra Lemuria-energien indebærer at integrere disse principper i ens daglige liv og bevidst skabe en positiv indre tilstand.

At leve fra Lemuria-energien inkluderer:

Lethed: At omfavne livet uden unødvendig byrde, stress eller kompleksitet. Det indebærer en legende tilgang til udfordringer.

Kærlighed: At leve fra et kærligt sted, ikke kun mod andre, men også mod sig selv. Dette inkluderer at anerkende og acceptere ens egne styrker og svagheder.

Accept: At omfavne det nuværende øjeblik og acceptere livets udfordringer som en del af ens personlige vækstrejse.

Taknemmelighed: At føle en dyb taknemmelighed for alt omkring os, de små og store ting i livet, vil øge din følelse af nærvær og glæde i livet og skabe fundament for at manifestere og skabe mere af alt det gode.

Tillid: At have tillid til ens egen indre visdom og også til universets orden. Dette indebærer at give slip på kontrollen og lade livet udfolde sig naturligt.

Modsætningen, når vi ikke lever fra Lemuria-energien, kan komme til udtryk ved:

Tunge byrder: Bærer unødvendige byrder, traumer eller negative tanker, der forhindrer fri bevægelighed.

Manglende kærlighed:  Manglende selv-kærlighed og manglende evne til at udtrykke kærlighed til andre.

Afvisning af nuet: Stræben efter fremtiden eller fastholdelse af fortiden, uden at omfavne og værdsætte det nuværende øjeblik.

Manglende taknemmelighed: Ikke at være taknemmelig og se alle gaverne omkring os, kan føre til en følelse af adskillelse, mangel og disharmoni og en følelse af tomhed og utilfredshed i livet generelt og hvor vi går glip af muligheden for at opleve livet i sin fulde pragt.

Manglende tillid: Frygtbaseret kontrol og manglende tillid til ens egen indre styrke og den naturlige rytme i livet.

At integrere Lemuria-energien i ens liv kræver et bevidsthedsarbejde, selvrefleksion og brug af forskellige værktøjer som bl.a. meditation, taknemmelighedspraksis, yoga og terapi. Det er en personlig rejse mod en dybere forbindelse med ens sande selv og en harmonisk tilgang til tilværelsen.

I Lemuria-energien betragtes manifestation, som en kraftfuld proces, hvor man bevidst tiltrækker og skaber sine ønskede oplevelser og realiteter. Dette kræver, at du forbinder dig med din indre kraft og bringer dine intentioner i overensstemmelse med universets energi.

Her er nogle elementer af manifestation inden for Lemuria-energien:

Bevidst skabelse: At være bevidst om ens ønsker, mål og drømme og aktivt deltage i skabelsesprocessen.

Positive intentioner: At fokusere på positive intentioner og ønsker, der er i overensstemmelse med lethed, kærlighed og tillid.

Forbindelse til din indre kraft: At arbejde med ens indre kraft og skabe fra et sted af selvbevidsthed og autenticitet.

Flow og tillid: At give slip på kontrol og lade livet udfolde sig naturligt, mens man opretholder tillid til manifestationens proces.

Det modsatte af manifestation inden for Lemuria-energien kan udtrykkes ved: 

Mangel på Bevidsthed: At leve uden bevidst opmærksomhed på ens ønsker og mål.

Negative Intentioner: At fokusere på frygtbaserede eller negative intentioner, der kan blokere for manifestation.

Frakobling fra sit indre selv: At være frakoblet fra ens indre selv og skabe fra et sted af manglende bevidsthed eller autenticitet, hvor ens adfærd ofte bliver knoklende.

Modstand og kontrol: At opleve modstand mod livets naturlige flow og forsøge at kontrollere hvert aspekt af ens virkelighed.

At forstå manifestation inden for Lemuria-energien indebærer at erkende ens evne til at påvirke ens egen virkelighed og arbejde i harmoni med universets energi og de universelle love. Dette kan praktiseres gennem meditation, taknemmelighed, visualisering og daglige ritualer, der styrker ens bevidsthed og forbindelse med manifestationens kraft.